Dokumentumregény

Szerkesztette: Vida Gábor

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2011.

ISBN 978-606-8351-03-2

162 oldal, 136 x 212 mm, keménytáblás

ÉS

Dokumentumfilm (Balogh Gáborral közösen)

83'  
„Az erdélyi szászok Európát képviselték Európa határán: a szorgos munkálkodást, a tulajdon – s közte a közös tulajdon – szentségét, és a kultúrát mindenekelőtt.

A kollektív ölések, nemzetgyilkosságok e tájon mindig Európa-vesztéssel jártak, a térség európátlanítása folyt a vérrel. A magyarországi zsidóság, vagy a svábság felszámolása a magyarországi polgár-világon ütött mély sebet; az erdélyi zsidóság, majd a szászság megsemmisítése Erdélyt és Romániát lökte Európától és az európai civilizációtól messzibbre el.

A szászsággal nemcsak egy kultúra tűnt a semmibe, de egy kicsit a kultúra is.

Egy nyolcszázötven éves történet ért véget.

Szemünk láttára.

S ha más úton-módon is, de pár év, évtized teltével az erdélyi magyarságból is könnyen ennyi maradhat, mint az erdélyi szászságból: üres templomok, romok, és könyvbe fagyott szavak.

Sovány vigasz lesz, ha az a könyv is olyan lesz, mint ez; szép, nagyon szép, szív-, torok- és ökölszorító.”

(Bächer Iván)

Sajtóvisszhang:

Molnár Vilmos: A menekülés – mint megmaradás?! eirodalom, 2013. február 21.

A szásznak született, azonban a magyar irodalom és könyvnyomtatás úttörőjének számító Heltai társadalomkritikus fabulái mondják ki gyakran az ítéletet, vagy legalábbis felvillantják egy lehetséges erkölcsi és morális magatartás lehetőségét. (...) a kérdés nyitva marad, az árulás megítélését jószerével csak a Heltai-idézetek végzik el, s így a mű (regény vagy dokumentumregény?) hiteles kordokumentumként áll a befogadó előtt, aki két ember problémáin keresztül rálátást nyer az erdélyi szászok történelmére és majdnem teljes kivándorlására.
— Vincze Ferenc (Hajdú Farkas-Zoltán: Szászok – egy árulás. Kortárs, 2005/7)

Könyvünk megvásárolható; kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.