Regény

Juan Rulfo-életműsorozat I.

Fordította: Imrei Andrea

Szerkesztette: Hajdú Farkas-Zoltán

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2014.

ISBN 978-606-8351-50-6

180 oldal, 120 x 202 mm, vászonkötésben védőborítóval
„Juan Preciado anyja halála után megérkezik annak szülőfalujába, hogy felkeresse apját, a vidék földbirtokosát és teljhatalmú kiskirályát, de csak egy lakatlan, kísértetek járta falut talál, ahol hamarosan a félelemtől, kilátástalanságtól, levegőtlenségtől ő maga is meghal. Voltaképpen nem is ő a történet főszereplője, hanem maga a falu, ez a földi purgatórium, amely egyszerre létezik konkrét, fizikai és lelki, metafizikai síkon. A pokolba való alászállás során a holtak, az elkárhozott lelkek elbeszéléseiből ismeri meg a múltat, amely a jelen állapothoz vezetett. Ugyanakkor a regény egy tragikus szerelem története is.” (Imrei Andrea)

Ahogy az elbeszélő a szálakat kibontakoztatja és az olvasó elé tárja, amit emberi létezésünk alapvonásairól elmond, az megrendítő és mesteri.
Így a mágikus realizmus előfutárának nevezett Rulfo azt is megmutatja, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy heterogenitást, többszólamúságot és a különböző regiszterek keveredését előtérbe helyező elbeszéléstechnikáról. Az emberi lét és gondolkodás kegyetlenül groteszk és végletesen ellentmondásos voltáról is mesél a Pedro Páramo.
— Benke András (A múlt, ami soha nem ér véget. Helikon, 2016/21)

„Juan Rulfo a »mágikus realizmus«-ukkal világhíressé váló (…) dél-amerikai szerzők nagy elődjének tekinthető. (…) Mindenekelőtt Gabriel García Márquez nevezi őt mesterének, akitől a legtöbbet tanulta. Vitathatatlan, a rulfói próza egyediségét a mágia és a realizmus szerves egysége adja. Az életmű olyan, mint egy álom leírása – nem értelmezése – , amelyet a szerző az olvasóval együtt álmodik.”

(Urs Widmer)

 

Háromkötetes sorozatunk a legendásan szűkszavú, legendásan jó tollú mexikói szerző teljes életművét magába foglalja, most először magyarul. A vállalkozásról, a szerző életrajzáról, munkásságáról, művei egymáshoz való viszonyáról a fordító, Imrei Andrea beszámolója itt olvasható.

A sorozat további kötetei: 

Lángoló puszta

Aranykakas
Nincs már készleten! A Bookart már nem birtokolja a magyar kiadás jogait.