Rajzos versek

Szerkesztette: Láng Zsolt

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2008.

ISBN 978-973-88358-4-9

96 oldal, 160 x 160 mm, kemény táblás

„Kövi Sára versei és rajzai a lét elviselhetetlenségét idézik. Weöres Sándor juthat eszünkbe, vagy ha ez túlzás, akkor mondom úgy: a blogosított Weöres. (…) Kövi Sára képzelt személy, a neve is az, illetve nem teljesen kitalált, hiszen ha angolra fordítom, a Sharon Stone már létező név. De tovább bonyolódik a játék, ugyanis Kövi Sára is kitalál valakit, akit elnevez Balettkának – lerajzolja, megírja verseit.” (Láng Zsolt)

  A szerző s. k. rajzai és versei egyenrangú szereplői ennek a kötetnek, mely egy a kolozsvári blogfeszten „legkellemesebb a szemnek” kategóriában díjazott blogból (https://kovisara.wordpress.com/) készült válogatás, mondhatni füveskönyvvé emelés. A balerinák, akik a lapokon pörögnek, teáznak, bölcselkednek és különcködnek, nemcsak a vizuális művészet kedves figurái, hanem az irodalom határait is jótékonyan tágítják: lapszámokat fedve el, átugrálva egy-egy oldal határán és a különböző – elektronikus és nyomtatott – médiumok szigorúnak hitt választóvonalán.
Kövi Sára balerinái egyszerre vannak kívül és belül az irodalomban, egyszerre vannak jelen a nyomtatott kultúra behatárolt táncterében és a Gutenberg-galaxison kívül eső területen. Maguk is oly bizonytalanul oszcillálnak kulturális fordulatok sodrásában, mint a balerinák a különböző mediális környezetben. Címek és oldalszámok nélkül, tartalomjegyzék híján az értelmezés teljes szabadságát kínálják fel, és olyan olvasásmódot tesznek lehetővé, amelyben egyetlen vonalvezetőként a balerinák szöveggel kevert tánca lehet. A kötet nem kényszerít viszonyításra, címből adódó előfeltevések megfogalmazására, csak egyszerűen teret ad a balerináknak. Kövi Sára jótékonyan forgatja fel irodalomról, kultúráról és ezen belül a blogok jelentőségéről, a médiumok közti átjárhatóságról alkotott fogalmainkat.
— Boldog Zoltán (Irodalmi tánclépések az erdélyi blogszférából - Kettős kritika Kövi Sára Balettka című kötetéről. Irodalmi Jelen Online, 2008. dec. 21.)

Könyvünk megvásárolható; kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.