Versek, 2011–2013

Szerkesztette: Kovács András Ferenc

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2013.

ISBN 978-606-8351-40-7

104 oldal, 125 x 215 mm, vászonkötésben védőborítóval

„Részletek a csatolmányban” – költőiek, mély gondolatokat őrzők, ironikusak, jó verselésűek Markó Béla Csatolmányának részletei. A cím nemcsak a költészet mibenlétéről beszél, hanem megjelöli a gyűjtemény központi témáját, a kisebbségi léthelyzet kialakította életérzést is. A „sokszoros állampolgárság”, a „határsávban” mozgásra szűkítettség, a „csak másodkézből” öltözködő haza élménye nyer itt megfogalmazást finom képekben – szó szerint is akár: a „Delikát-ország” azt az ambivalens viszonyt ábrázolja, mely a hétvégeken „láthatásra jelentkező haza” és Erdély között feszül. Az akár egzisztenciális élményekig kényelmesen táguló versekben a költőszerepek változásáról is olvasható vallomás: arról az ívről, mely a „közéleti” elkötelezettségtől a „közellétiig” visz.

Sajtóvisszhang:

Elek Tibor: Mi a viszonyunk a haza fogalmához? Beszélgetés Markó Bélával Csatolmány című kötete kapcsán. Bárka, 2014/1, 69–73.

Tarján Tamás: A mindegy árka. Markó Béla: Csatolmány. Bárka, 2014/1, 108–111.  
A múltidézéshez, illetve a múlt továbbélésének, a múltba gyökerező jelen közéleti, hazafias dilemmáinak megjelenítéséhez Markó egy sajátosan ironikus, gyakorta játékos és humoros versbeszédet és hozzá illő, egyszerre hagyományőrző s a hagyománnyal ironizáló versformát dolgozott ki. Ez a versbeszéd Markó korábbi költészetéhez, különösen a legutóbbi évek szonettjeinek, haikuinak koncentráltságához, sűrítettségéhez képest jóval lazább megformáltságú, közvetlenebb hangvételű, hétköznapibb, publicisztikusabb szóhasználatú, de poétikailag korántsem kevésbé megmunkált. Mindez, közéleti versekről lévén szó, nyilvánvalóan a minél szélesebb olvasórétegekhez való eljutást szolgálja, s a meghatározóan ütemhangsúlyos (de időnként rejtetten a jambust is magában hordozó) ritmus, a négysoros, félrímes strófaszerkezetek most is már-már észrevétlen művészi kordában tartják az időnként széttartó gondolati és nyelvi elemeket.
— Elek Tibor (Az örökség aktualizálása – Markó Béla: Csatolmány. Kortárs, 2014/5, 55–65.)

Könyvünk megrendelhető; kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.