Novellák

Szerkesztette: Láng Zsolt

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2011.

ISBN 978-606-8351-00-1

170 oldal, 136 x 212 mm, cérnafűzött, keménytáblás
Felépül egy nagyon egyszerű kiinduló szituáció, aztán kibomlik ennek az egyszerű szituációnak a mély, elképesztően bonyolult s az időben messzire visszanyúló előtörténete, maga a tulajdonképpeni elbeszélés, hol minimalista, hol fantasztikus, hol abszurd, hol groteszk, hol komikus, hol pedig kifejezetten tragikus hangütésben (az elbeszélő valamennyit magas szinten, elegáns biztonsággal uralja), majd pedig, a szövegek elképesztő, emlékezetes zárlataiban minimalizmusról, fantasztikumról, abszurdról, groteszkről, komikumról és tragikumról egyaránt kiderül, hogy híg velejű, hatástalan fecsegés, mert mindez alatt, szinte teljes stílusmentességben, s ennyiben talán a nyelven túl, ott rejtőznek az emberi létezés hozzáférhetetlen, végtelen nyelvi alázattal azonban talán mégiscsak megérinthető alapkérdései.

Szilasi László (ÉS, 2011. június 3.)

Sajtóvisszhang:

„A hely és az idő körülölelése” (Kovács Flóra levélbeszélgetése Szabó Róbert Csabával). Tiszatáj, 2013/ 10, 17–20.

Visky Anna: Temetés este tízkor – ilyen történetekre szükségünk van. http://ujkonyvek.egologo.transindex.ro, 2011. november 18.

A kihagyásos szerkesztésmóddal, a jelöletlen idő-, tér- és beszédmódváltásokkal, az ok-okozati viszonyok felvillantásával, a metaforikus, tömörített beszéddel valójában egyféle nyomozás közepette értjük meg ennek a prózának a működési alapelveit. Néhol balladai ez a tömörség (Matolcsi víziedző halála, Az emberevők), néhol lírai (A szabadság készülékével a hátamon megyek), néhol a mikszáthi anekdotákat idézi (Faluregény), s a nyomozás a hosszabb-rövidebb novellák egymás mellé helyezésével nyer sajátos ritmust. Kérdés, persze, ki nyomoz, hiszen a változó elbeszélői technika más-más szerepet ruház az olvasóra is: néhol pironkodva kukkolunk a kulcslyukon, a főhős legbensőbb titkait látjuk (Akit elfelejtettek, az ér a legtöbbet), néhol egy fotót szemlélve kerekedik ki a történet (Már nem kívánjuk megosztani), néhol azonban magunk is fel kell csapnunk Sherlock Holmes-nak, s Szabó Róbert Csaba induktív nyomozói, prózaírói vagy akár villanyszerelői módszerét elsajátítva kell a históriát összeraknunk, következtetnünk belőle, továbbéltetnünk úgy, mint a hősök: pletykálkodva, kedélyesen, félszavakkal vagy bele-beleborzongva (Az emberevők, Lelkiismeretünk bekötő útjain).  
— Demeter Zsuzsa (A foglyul ejtett kőhal. Bárka, 2012/2, 115–116.)
Könyvünk megvásárolható; kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

A szerző további kötete kiadónknál: Kutyák birodalma