Kiadónk e heti könyve egy 20. századi csíki székely ember nyelvét és világképét mutatja be. Az Elejtett szavak című értékes kötetet az illető fia, Tánczos Vilmos csíkszentkirályi származású néprajzkutató írta, édesapja 80. születésnapjára készült el.

Az apa sajátos tájnyelvi beszédmódját, az életről, férfi–nő kapcsolatáról, születésről, sorsról, munkáról való gondolatait megörökítő esszé- és történetgyűjteményhez egy szótár kapcsolódik, mely nyelvi képeket, szólásokat listáz és magyaráz. A bemutatás módját fiúi szeretet, humor, ugyanakkor a szakember szabatossága jellemzi. 

Kiadónk legkeresettebb könyvét szeptember 10. és 16. között fél áron, 20 lejért vásárolhatják meg az érdeklődők, a Venczel József u. 19. sz. alatti szerkesztőségünkben, vagy megrendelhetik a Kapcsolat menüpontban.