Irodalomtörténeti tanulmányok

Szerkesztette: Dávid Gyula

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2018.

ISBN 978-606-8351-96-4

808 oldal, 165 x 235 mm, kemény táblás
A két legendás irodalomtörténész neve elválaszthatatlan a Romániai magyar irodalom 1945–1970 c. kézikönyvük nagy hatásától. Irodalomérzékelésünket és korszakfogalmainkat az elmúlt majd' ötven évben  meghatározták. Új kétkezes gyűjteményük ezúttal szubjektív válogatási szempontok szerint készült. Az elmúlt száz év erdélyi irodalmi folyamatait, azok figyelemre méltó mozzanatait vizsgáló írások most nem a következetes rendszerezés igényével, hanem – továbbra is – az érték felmutatásának céljából születtek.

Kritikus visszanézés és friss témák, záródó és nyíló korszakok, értekezés és költői levél: a 2017-ben elhunyt Kántor Lajos előtt is tisztelgő kötetet, nem meglepő módon, Dávid Gyula szerkesztette.

Sajtóvisszhang: 

Balázs Imre József: Mindig az újraolvasás szüli az ötletet – beszélgetés a 80 éves Láng Gusztáv irodalomtörténésszel. Helikon, 2006/12. 

Megjelent az erdélyi irodalomtörténet új alapműve, a második „Kántor–Láng”. Maszol.ro, 2018. április 13.

Sarány Orsolya: Egy kötetben a romániai magyar irodalom elmúlt száz éve. Szabadság, 2018. április 16. 

Borcsa János: Az új Kántor–Láng. Új Könyvpiac, 2018. június, 30. 

   
A mostani, a kései Kántor-Láng (...) a két szerző nagyjából már befutott életútjának azokat az irodalomtörténeti bizonylatait gyűjti egybe, a kellő rendszerezéssel, amelyeket Kántor Lajos hirtelen halála miatt a szerkesztő Dávid Gyula segített végleges, összehangolt struktúrához. Valóságosan is virtuóz irodalomtörténészi „kamarazenélés” tanúi lehetünk, miközben e súlyos könyvet forgatjuk (...). Olyan ez az idő fölötti „összehangzás”, mint amikor egy versben összecsendülnek a sorok és egymásra találnak az alliteráló szavak; amikor úgy érezzük, hogy csakis így és nem másként állhatott össze az Erdély sorsába épülő száz évnyi irodalmi vergődés értéktára, művekkel és alkotókkal, erényekkel és tévedésekkel, partnerségekkel és kínzó magánnyal, utánérzésekkel és mellőzésekkel, ideológiai útvesztőkkel. Az összbenyomás mindenképpen biztató: van mit számba venni, van mire hivatkozni és van amit folytatni, illetve meghaladni.
— Cseke Gábor (Az irodalom kalandja – Kántor Lajos és Láng Gusztáv értelmezésében. káfé főnix, 2018. május 9.)
könyvükben mindenről – politikáról is – szó esik, amit Erdély kapcsán érdemes továbbgondolni, ha még hajlandók erre azok, akik két állampolgárság között egy harmadikról, a nem létező erdélyiről lassan-lassan el is feledkeznek. Mert hát erdélyi állampolgárok egyelőre nem, de erdélyi polgárok azért még lehetnénk.
— Markó Béla (Kántor–Láng (Erdélyi polgárok). Forrás, 2018/ 6, 104–109.)

Könyvünk megvásárolható; kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.