Monográfia

Szerkesztette: Farkas Wellmann Éva

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2014.

ISBN 978-606-8351-59-9

240 oldal, 148 x 230 mm, cérnafűzött, keménytáblás
Mi az esztétikum és a politikum viszonya? Lehetséges-e a költő világát különválasztani a politikusétól? Az individuális vagy a közösségi szabadságtörekvések a fontos(abb)ak az irodalomban és az életben? Az avantgárd jellegű formabontás vagy a klasszicizáló karakterű formateremtés, a személyiség szétesésének, szóródásának, vagy a személyiség egységének, méltóságának költői ábrázolása a korszerű(bb)? Érvényesek lehetnek-e korunkban a teljesség, a harmónia, a szépség költői alakzatai? A világ, a létezés tényei áhítattal teljes emelkedettségre, pátoszra, vagy kételyekkel teli, (ön)kritikus rákérdezésre, iróniára jogosítják fel a költőt?

Efféle és más hasonlóan izgalmas kérdésekre keres választ a monográfia szerzője Markó Béla verseit, köteteit újraolvasva. S végeredményben arra, hogy az alkotói felismerések esztétikai formákat öltve, hogyan, miért válhatnak mindannyiunk számára megtartó értékekké?

Az olvasó a könyvben több, kiadónknál megjelent Markó-kötetről (pl. A hold fogyókúrája, Balázs kertjeTulajdonképpen minden, Út a hegyek közt, Boldog Sziszüphosz, Fűszál a sziklán, Csatolmány) is értő kommentárt találhat.

Sajtóvisszhang:

Bertha Zoltán: A kritikai gazdagság és nyitottság példaértéke (Elek Tibor: Irodalom és nemzeti közösség – Válogatott és új esszék (1984–2014); Markó Béla költői világa). Kortárs, 2015/5, 85–90. 
Az intenzív érzelmi világú racionalista lírikus, Markó Béla ideális értelmező-értékelő irodalomtörténészre lelt az ugyancsak impulzív, de a tényeket, a józan észt, a szakmaiságot, a visszafogott hangot mindig iránytűnek megtartó Elek Tibor személyében.
— Tarján Tamás (Szerencsés találkozások (Elek Tibor: Markó Béla költői világa). Műút, 2015/50, 61–64.)
Székely Jánosról és Gion Nándorról írt monografikus munkáihoz hasonlóan, ugyancsak az értő figyelem szép példája Elek Tibor Markó Béla költői világa című kötete. Az erdélyi alkotó utóbbi könyveit is napvilágra segítő, csíkszeredai Bookart Kiadó gondozásában megjelent, hiánypótló művel, ráadásul, – noha voltak előzményei – irodalomtörténetünk egyik nagy adóssága teljesült: rangjához méltó elemzés-értelmezés született a rendkívül gazdag és szerteágazó markói oeuvre-ről. Olyan, gondosan kialakított sétautak létesültek a költő dús vegetációjú Kertjében, melyeket nemcsak végigjárni jó és hasznos, de melyek arra is lehetőséget kínálnak, hogy kényelmesen elidőzzünk egy-egy kitüntetett vagy csak számunkra kedves ponton. Ahol almavirág-szirom, tücsökszó és rigófütty minden jambus, hatodfeles sor, szonett.
— Szemes Péter (Utak a kertben. Elek Tibor: Markó Béla költői világa. Ambroozia, 2016/2.)
Könyvünk megvásárolható; kérjük, lépjen kapcsolatba velünk