Monográfia (történelem)

Fordította és szerkesztette: Hajdú Farkas-Zoltán

Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2009.

ISBN 978-606-92145-3-4

240 oldal, 120 x 212 mm, kemény táblás

Jelen áttekintés több célt követ. Mindenekelőtt egy olyan európai régió történelmének alapvonásait kívánja az olvasó elé tárni, amely kulturális metszéspontban fekszik, bizonyos értelemben egyaránt része Kelet-Közép-Európának és Délkelet-Európának. Ezenkívül kitér azon problémákra, amelyek a több nemzetiségű régiók történetének modern nemzeti államok történelmébe való besorolásakor vetődnek fel. Továbbá azt is be szeretné mutatni, hogy Erdély története nem szükségképpen politikum, hogy nemcsak románként, magyarként vagy szászként, hanem pusztán történészként, vagy a múlt iránt érdeklődőként is foglalkozhatunk vele.

Egyvalamire azonban nem vállalkozik ez az összefoglalás: nem tart igényt az utolsó „történelmi igazság” pálmájára. Így talán érzékelteti a meghirdetett „igazságok” viszonylagosságát.

Harald Roth

Szemle a sajtóvisszhangból:

- Harald Roth: Próbálkozzunk „Erdély kultúrtörténetével”. Provincia, 2001. március, 8. Ford. Jakabffy Tamás. - László Márton: Harald Roth: Kis Erdély-történet. Látó, 2010. november
A tét (...) végső soron az, hogy bírálóknak, de a dicsérőknek se kelljen firtatniuk egy ilyen könyv szerzőjének hovatartozását, tárgyának jussát, mondanivalójának esetleg tudományon kívüli rendeltetését. Hogy a téma érdekessége, amely a szellemi megvilágosodást élteti, mindegyik befogadónak fontosabb legyen, mint a sokszínű múlt megismerését korlátozó érdek.
— K. Lengyel Zsolt (Utószó, 234–235)
ELFOGYOTT